Музейни издания

Брошура на КМ „Иван Вазов“ – Сопот
Екскурзия до възрожденски Сопот 
Автор: Димитър Гешков, информатор музей
Линк за сваляне

*** Плакат на Етнографски и занаятчийски център „Сопотски еснафъ“ и неговите експозиции
Автор: Борислава Петрова
Дизайн и снимки: Димитър Гешков

Линк за сваляне

*** Доклад от Kръгла маса „НАСЛЕДСТВОТО НА ТЪРНОВСКАТА ЕТНОЛОЖКА ШКОЛА”, 6 ноември 2015 г, Велико Търново
 *** Доклад от VII „Мартенски студентски четения“, 24-25 март 2017, Велико Търново