Галерия

Европейска нощ на музеите 2019

Ретро вечер в Сопотски еснафъ
Участват творци от Литературен клуб „Иван Вазов“ и членове на Тракийско дружество – секция „ген. Георги и Владимир Вазови“ – Сопот.

Националният ножарски пленер “ Работилницата“ приключи. Всеки един майстор получи грамота за участие.

Дипломиране на Майсторчетата – 15 цикъл