Школа „Майсторчета“

Детската школа за занаяти „МайсторчЕта“ стартира през 2012 г. като проект на майсторите от Сдружение „Сопотски Еснафъ“. В школата се изучават миниатюрна дърворезба, металопластика, дървопластика, пирография, иконопис и тъкачество (на пана) .Учениците на възраст между 8 и 14 години се запознават с технологията на изработването, видовете инструменти, използваните похвати в миналото и сега. Всички занимания в работилниците са разделени условно на отделни цикли на обучение, като след всеки цикъл, на тържествена възрожденска церемония, завършилите успешно нивото си МайсторчЕта, получават грамота за преминатия курс по съответния занаят. Интересът на децата е огромен, до момента са обучени и „дипломирани“ над 150 сопотски малчугана.
Фейсбук страница на школа „Майсторчета“