Експозиции

„Кухнята“

Възстановка на одая с огнище, наречена „къщи”. Тук са масичката паралия, около която са се събирали членовете на семейството, както и съдовете, които са употребявали нашите прабаби и прадядовци. Те не само представят българския бит, но и разкриват богатата българска душевност и усещането за истинската България.

„Женската стая“

Тук са изложени тъкачният хоризонтален стан и люлката за бебето. В тази стая жените са тъчели и гледали децата си.

„Мазата“

В мазата са експонирани оригинални съдове за приготвяне и съхраняване на зимнина, селскостопански сечива и предмети, свързани с домашните занаяти и поминък.

„Гостната стая“

Посетителите могат да видят възстановка на гостна градска стая от края на XIX- началото на XX век.